Temel Değerler

TRN MODA olarak ;

Toplam Kalite Yönetimine verdiğimiz önemle müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmeyi, iş süreçlerinin etkinliğini sürekli geliştirmeyi, sürekli öğrenen ve çalışan katılımcı bir çalışan kadrosu ile kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak üretimde “ilk seferde ve her seferinde doğru yap” bilincini oluşturmayı, Ar-ge çalışmalarını desteklemeyi, konusundaki tüm yasal mevzuat uygulamaları ve diğer gereklilik ile müşterilerine en iyi hizmet ve en güvenilir ürünleri sunmayı, toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kazaların, meslek hastalıklarının aza indirilmesini, faaliyet alanımızdan ötürü ortaya çıkan çevresel etkileri ve iş sağlığı-güvenliğine yönelik riskleri güvence altına almayı, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi, atıkları azaltmayı, geri kazanım yolu ile bertaraf edilmesi sonucunda kirliliğin önlenmesini sağlamayı, taahhüt ederiz.

Tek Kullanımlık Maskeler