Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bu politika bildirimi ile TRN MODA kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin yanı sıra konuya şirket tarafından verilen önem ve önceliği de vurgulamaktadır.

TRN MODA olarak :

- Şirketimiz çalışanlarına; ulusal ve uluslararası iş ve sosyal güvenlik mevzuat ve düzenlemeleri altında haklarını güvenceye alacak şekilde istihdam kuralları ve şartlarını uyarlayacağını,


- Çalışanların istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere, cinsiyet, ırk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih, sosyal grup veya etnik kökenlerine dayanarak hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacağını,


- Şirketimiz adına çalışanların en az 15 yaşında olacağını, çalışma saatleri, maaşlar, iş türü ve koşulları dahil küçük yaştaki çalışanların istihdamına yönelik yasal tüm gereksinimlerin yerine getirileceğini, çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı göstereceğimizi,


- Çalışanlarımızın işle ilgili veya iş esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının sağlanacağını ve bunu yaparken, işyerinde sağlık ve emniyetin sağlanmasına yönelik tüm ulusal kanun, yönetmelik ve uygulamalara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Tek Kullanımlık Maskeler