Kesim

Hassasiyet ve hız gerektiren kesimde tam otomatik bilgisayarlı kesim sistemleri kullanılmakta, kalıp hazırlanmasından pastal oluşturulmasına, kumaşın serilmesinden kesilmesine tüm aşamalar bilgisayar kontrolünde olup; otomatik serim ve cutter makineleri ile kesim işlemine tabii tutulan tüm hammadde ve yan malzemelerin, serim ve kesim prosesleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Cutter’ın kesim işlemini vakum altında gerçekleştirmesi özelliği ile de kesim esnasında ortaya çıkan ve ürün güvenliğini direkt olarak etkileyen kumaş partikülleri ortamdan tamamıyla uzaklaştırılmaktadır.

Ayrıca cutter’ın yüksek proses verimliliği ile süreçteki toleranslar ve çevresel etkileri de minimize edilmektedir.

Tek Kullanımlık Maskeler